2-Power AC adapter f/ IBM Thinkpads, 110-240V, 15-17V

2-Power AC adapter f/ Sony Vaio 19v, 110-240V, 18-20V

2-Power AC adapter f/ Sony Vaio PCG-GRZ, 110-240V, 18-20V, 90W

2-power AC adapter f/ Toshiba Satellite 4000 & others, 110-240V, 15-17V, 72W

2-power AC adapter f/ Toshiba P4, 110-240V, 15-17V

2-Power AC adapter f/ Toshiba Satellite 1900 series, 110-240V, 18-20V, 90W

110-240V, 18-20V, 75W, Multi Manufacturer

2-Power AC adapter 110-240V, 18-20V, 120W

AC Adapter for Sony Vaio PCG-FRV GRT100

2-Power CAA0666A, 20 V, Compaq Armada M700 V300 E500, Black, 288 g, 113 x 49 x 29 mm

AC Adapter for Compaq EVO N1000V