Axis 3-10.5 mm, Appareil-photo IP, CS mount, 3 - 10,5 mm, AXIS M1124, AXIS M1125

Axis 5502-751, 2,2 - 6 mm, Axis M1113, M1114, Noir, 3,8 cm, 5,4 cm

Axis 5502-801, 8/9, 1,6 - 22, Manuel, 9 - 20 mm, Axis P1346/E Axis P1347/E, Noir

Axis 5504-961, Appareil-photo IP, Objectif large, 6 mm, AXIS M3011 AXIS M3113-R AXIS P3904-R AXIS P3905-R AXIS P3915-R, Noir

Axis 5504-971, Appareil-photo IP, Objectif large, 8 mm, AXIS M3011 AXIS M3113-R AXIS P3904-R AXIS P3905-R AXIS P3915-R, Noir

Axis 5506-721, Appareil-photo IP, CS mount, 2,8 - 8 mm, Axis, Noir

Axis 5700-821, 2,8 mm, M1103, M1104

Axis 5700-871, Objectif standard, 2,9 - 8,2 mm, M1113, Noir

Axis 5700-881, Objectif standard, 2,8 - 8 mm, M1114, Noir

Axis 5800-781, Appareil-photo IP, CS mount, 2,2 - 6 mm, AXIS P13 Series, AXIS Q1602/-E, AXIS Q1604/-E, Noir, 4,9 cm

Axis 5800-791, Appareil-photo IP, Téléobjectif, CS mount, 12,5 - 50 mm, 25,4 / 3 mm (1 / 3"), AXIS P1353/-E, AXIS P1354/-E, AXIS Q1602/-E, AXIS Q1604/-E

Axis 5800-801, Appareil-photo IP, Téléobjectif, CS mount, 12,5 - 50 mm, 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2"), AXIS P1355/-E, AXIS P1357/-E