LiIon 10050mAh, 60 x 100 x 22mm, 220g, Input: DC 5V/2A (Micro USB), Output: DC 5V 2.1A (Type-A USB), DC 5V 1.0A (Type-A USB), gold

LiIon 10050mAh, 60 x 100 x 22mm, 220g, Input: DC 5V/2A (Micro USB), Output: DC 5V 2.1A (Type-A USB), DC 5V 1.0A (Type-A USB), Titanium Grey

LiIon 10050mAh, 60 x 100 x 22mm, 220g, Input: DC 5V/2A (Micro USB), Output: DC 5V 2.1A (Type-A USB), DC 5V 1.0A (Type-A USB), Rose Gold

LiIon 10050mAh, 60 x 100 x 22mm, 220g, Input: DC 5V/2A (Micro USB), Output: DC 5V 2.1A (Type-A USB), DC 5V 1.0A (Type-A USB), silver

20000mAh, LiIon 72Wh, black, 450g, 2xUSB

LiPo 5.1Ah, 2x USB, Micro-USB, 120 g, Blauw

LiPo 5.1Ah, 2x USB, Micro-USB, 120 g, Wit

LiPo 5.1Ah, 2x USB, Micro-USB, 120 g, Zwart

PV150 Power Bank - 10000mAh Lithium-ion, DC 5V/2A (microUSB), 235g