Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op de webmodule aan jou aanbieden. Door deze webmodule te bezoeken en/of de op of via deze webmodule aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De op deze webmodule getoonde informatie wordt door Quantore met zorg samengesteld. De informatie en/of producten op deze website worden echter aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Quantore. Kopiëren, verspreiden en elk ander professioneel gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Quantore, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.